Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

 

På denna sida finner du:

AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

Litorina folkhögskola har en intressant serie fria föreläsningar under våren. För närmare uppgifter se litorina.fhsk.se eller i dagspressen
9/3: Karin Maltestam ”Krakow – medeltida stad med livlig puls”
16/3: Peter Kullring ”TV:ns utveckling ur mitt perspektiv”
23/3: Marjo Portin ”Svenska Österbotten”
20/4: Katarina Hansell ”NetPort Energikluster – Ett regionalt initiativ för att nå de globala klimatmålen”
4/5: Peter Glimvall ”Karlskronas utveckling”
18/5: Birger Vernersson ”Estlandssvenskarna”
Reservation för ändringar

 

NÄSTA PROGRAM

NORDISKT GÄSTABUD: ”FRÅN MJÖLKGÅRD TLL VILTGÅRD” – ASKUNGA DOVVILT

2017 års Gästabud hålls på Askunga Dovvilt. Gästabudet ges till minne av Helsingforsavtalet, som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet. Vi serveras god mat med karaktär av vilt och andra lokala inslag. Vi får en exposé med rubriken ”Från mjölkgård till viltgård”. Efter presentationen, som tar ca 30 min, äter vi en god och viltinspirerad måltid och högtidlighåller minnet av Helsingforsdeklarationen med några korta ord. Vi avslutar gästabudet med att vi får tillfälle att handla i butiken. Där finns vilt av olika slag plus andra lokala inslag av intressanta delikatesser.

Pris: 225 kr för medlem och 250 kr för icke medlemmar (som också är välkomna).

Anmäl till föreningens expedition och betala in till plusgirokonto 16 00 04-8 senast 15 mars.

Resan företas i egen bil. Meddela expeditionen, tel 0455-106 74 om du vill samåka eller kan erbjuda samåkning!

Programansvariga: Gertrud Frostegren och Ronny Karlsson

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 333 medlemmar 2016.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll