Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

HÖSTENS VÄNORTSMÖTE I HILLERÖD

Detr föreligger nu ett program för vänortsmötet 2-5 augusti. Föreningen Norden i Hilleröd har dessutom 75-årsjubileum. Utöver valda delegater inbjuds andra medlemmar i Föreningen Norden att delta i stora delar av programmet. Man får då bekosta resa, uppehälle mm själv. Är du intresserad och önskar få programmet, så hör av dig till vår föreningslokal på Bredgatan 12 i Karlskrona.

 

ÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

Enligt beslut vid årsmötet 2017 ändras vår lokala förenings medlemsavgifter fr o m 2018 enligt följande:

Nuvarande medlemmar: Huvudmedlem och första familjemedlem betalar 150 kr vardera. Dessa avgifter administreras av det centrala medlemsregistret som skickar ut inbetalningskort, påminnelser mm.

Ytterligare personer i familjen som önskar vara medlemmar betalar 25 kr vardera direkt till vår lokala förening. Kontakta vår föreningslokal!

Nya medlemmar: Första året betalar huvudmedlem 175 kr och familjemedlemmar 25 kr vardera.

__________

Föreningslokalen på Bredgatan 12 i Karlskrona är från och med 1 november bemannad en dag i veckan, onsdagar klockan 11.00 – 13.00.

 

 NÄSTA PROGRAM

14/3, 21/3, 11/4, 18/4, 25/4, 16/5, 23/5 klockan 18.00
25/4 vandrar vi i Ådalen i Jämjö, men vi samlas som vanligt vid stora gula stadsporten vid Vämöparken i Karlskorna f v b till Jämjö.

KULTURVANDRINGAR

Ovannämnda onsdagar under mars – maj blir det kulturvandringar på olika ställen i Karlskrona kommun. Samling sker vid den lilla parkeringen intill den stora gula stadsporten vid Vämöparken. Ledig klädsel anpassad efter vädret och promenadvänliga skor rekommenderas.
Kontakta Karin Söderberg (0702-33 19 97, gärna SMS) eller Birgitta Möller (0708-13 37 11, gärna SMS) för närmare upplysningar.

 

Måndag 7 maj klockan 18.00

VANDRING I LYCKEBY

Bo Nilsson leder den traditionella vårvandringen i Lyckeby. Samling vid gamla brandstationen i Lyckeby. Vandringen går till gamla glykosfabriken, under bron över Lyckebyån och fram till Vattenverket. Efteråt serveras kaffe i gamla brandstationen, 2:a vån (hiss finns).

Pris 60 (70) kr. Betalas på plats.

Programansvarig: Gertrud Frostegren (0702-54 08 43).

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 340 medlemmar 2017.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll