Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

OBS! I det utskick av NordenNytt nr 3/2017 som gick ut via e-post 24 augusti uppges felaktigt datum för studiebesöket i Allhallen i Holmsjö. Korrekt datum är ONSDAG 18 OKTOBER KLOCKAN 13.45!

Finland firar i år 100 år som självständig stat. Vi uppmärksammar detta med flera olika program under hösten.

Föreningslokalen på Bredgatan 12 i Karlskrona är från och med 1 november bemannad endast på onsdagar klockan 11.00 – 13.00.

 

 

 NÄSTA PROGRAM

Onsdag 18 oktober klockan 13.45

STUDIEBESÖK I ALLHALLEN I HOLMSJÖ

För fem år sedan påbörjades detta unika bygge där bygdens folk ställde upp med många frivilliga arbetstimmar. Här finns det mesta man kan önska sig av en hall för alla.

Välkomna på ett studiebesök! Guidning och avslutning med fika.

Samling utanför Allhallen i Holmsjö klockan 13.45.

Pris 60 (70) kr. Betalas på plats.

Programdatum närmar sig. Anmäl deltagande direkt till programansvariga Gertrud Frostegren, tel 0702-54 08 43!

OBS! Resan görs i privata bilar. Meddela om du vill ha eller kan erbjuda skjuts!

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 333 medlemmar 2016.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll