Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

NÅGRA PLATSER FINNS KVAR PÅ RESAN TILL DANMARK. HÖR AV DIG OM DU ÄR INTRESSERAD! 

Anmäl till föreningslokalen, (tel 0455-106 74; e-post: norden. karlskrona@gmail.com ) och betala in till plusgirokonto 16 00 04 – 8.
Alternativt kontakta programansvarig Karin Söderberg, tel 0702-33 19 97(-gärna SMS) snarast om du är intresserad.

Välkommen att följa med oss!

 

ÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

Enligt beslut vid årsmötet 2017 ändras vår lokala förenings medlemsavgifter fr o m 2018 enligt följande:

Nuvarande medlemmar: Huvudmedlem och första familjemedlem betalar 150 kr vardera. Dessa avgifter administreras av det centrala medlemsregistret som skickar ut inbetalningskort, påminnelser mm.

Ytterligare personer i familjen som önskar vara medlemmar betalar 25 kr vardera direkt till vår lokala förening. Kontakta vår föreningslokal!

Nya medlemmar: Första året betalar huvudmedlem 175 kr och familjemedlemmar 25 kr vardera.

 

 NÄSTA PROGRAM

Onsdag 7 november klockan 18.00

NORDENSAMTAL

Nordensamtal är ett forum som är öppet för alla medlemmar och där man kan diskutera allt från historia till dagsaktuella frågor. Vi välkomnar diskussioner kring utvecklingsfrågor: Vad vill vi att vår förening gör, engagerar sig i, samarbetar med andra om? Hur vårdar vi Föreningen Nordens hjärtefrågor: Fred, öppenhet och demokrati på bästa sätt i vår lokalavdelning?

Mötena kommer att äga rum i vår föreningslokal på Bredgatan 12. Kom och diskutera med oss! Hör av dig till vår föreningslokal eller till någon i styrelsen om du är intresserad.

_________________

Glöm inte heller Demokratidagen på Litorina folkhögskola 7 november!

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 340 medlemmar 2017.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll