Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

OBS! I programmet till Bokmässan i NordenNytt har numret till vårt plusgirokonto blivit fel.
Det ska vara 16 00 04 – 8!

Finland firar i år 100 år som självständig stat 2017. Vi uppmärksammar detta med flera olika program, bl a vid cafékvällar och med en bussresa till Helsingfors och Åbo.

FÖLJ MED PÅ VÅR RESA TILL FINLAND 20 – 25 SEPTEMBER!! 
Vi bjuder även in medlemmar i andra Norden-föreningar längs vår resväg, så det blir möjlighet att umgås och träffa nya spännande människor!
Observera att resdagar och pris ändrats jämfört med vad som publicerats i NordenNytt nr 2, 2017.
Du läser om programmet i länken ”Program de kommande månaderna ovan.”

 

NÄSTA PROGRAM

Torsdag 25 maj

GÖKOTTA

Föreningen samarbetar som vanligt med Östra Blekinge Hembygdsförening. Samling på Torhamns udde, där Sven-Olof Pettersson och ornitolog Rolf Larsson leder oss. Vägvisning från infarten till Torhamns udde. Vi rekommenderar verkligen denna vandring i den tidiga vårmorgonen! Hör av dig till föreningslokalen om du vill ha skjuts eller kan erbjuda plats i din bil! Ta med kaffekorg!

 

Litorina folkhögskola har en intressant serie fria föreläsningar under våren. För närmare uppgifter se litorina.fhsk.se eller i dagspressen

Återstående föreläsning i vår:
18/5: Birger Vernersson ”Estlandssvenskarna”
Reservation för ändringar.

 

 HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 333 medlemmar 2016.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll