Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

AKTUELLA ÄRENDEN

Föreningens expedition är sommarstängd och öppnar åter fredagen den 18 augusti. Telefonsvarare och e-post kontrolleras dock regelbundet. Om brådskande ärende: kontakta någon i styrelsen.

Resan till Bokmässan i Göteborg 30 september – i oktober ordnas av Trossöbuss och det är nu deras upplägg och priser som gäller. Vi hänvisar till deras hemsida för vidare information. Kontakta vår ordförande Karin Söderberg om något är oklart!

Vårsäsongens sista program, ”Historisk vandring på Skällö och Sturkö”, rönte stort intresse. Vandringen upprepas 10 september och inleder därmed höstsäsongen.

Finland firar i år 100 år som självständig stat 2017. Vi uppmärksammar detta med flera olika program under hösten.

Styrelsen önskar en trevlig sommar!

 

 NÄSTA PROGRAM

10 september klockan 10.00
EN SPÄNNANDE HISTORISK VANDRING
Detta program gavs 11 juni och upprepas nu. Arkeologen Pelle Andrén berättar om Sturkös äldsta tider. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Skällö naturreservat. Resan dit görs med egen bil. Guidningen (med kort naturvandring) tar ca 2 timmar och avslutas med fika i trädgården på Andréns bageri på Sturkö.

Pris 80 kr för fika på Andréns bageri på Sturkö samt guide.

Välkommen med din anmälan till föreningslokalen och inbetalning till föreningens plusgirokonto 16 00 04 – 8 senast 4 september.

Meddela om du vill ha eller kan erbjuda skjuts!

Programansvarig: Ann-Marie Dabergott.

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 333 medlemmar 2016.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll