Karlskrona och Ronneby

Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på loggan längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

Välkommen till nytt Norden-år – ett jubileumsår!  

AKTUELLA ÄRENDEN

MEDLEMSAVGIFT

Nya medlemmar: Första året betalar huvudmedlem 175 kr och familjemedlemmar 25 kr vardera.

Nuvarande medlemmar: Huvudmedlem och första familjemedlem betalar 150 kr vardera. Dessa avgifter administreras av det centrala medlemsregistret som skickar ut inbetalningskort, påminnelser mm.

Ytterligare personer i familjen som önskar vara medlemmar betalar 25 kr vardera direkt till vår lokala förening. Kontakta oss på tel. 0455-106 74 eller e-post: norden.karlskronaronneby@gmail.com

 

NÄSTA PROGRAM

23 januari 2019 klockan 11.45 – ca 13.15

STUDIEBESÖK PÅ INTEGRATIONSCENTRUM I KARLSKRONA

Vår verksamhet under jubileumsåret 2019 inleds med ett besök på Integrationscentrum i Karlskrona. Anna Holmgren, avdelningschef, m fl hälsar oss välkomna och presenterar verksamheten. Besöket kombineras med en lätt lunch. Samling utanför Integrationscentrums lokaler Ö Köpmansgatan 31.

Arrangemanget kostar 90 (110) kronor och inkluderar en lättlunch.

Anmälan till föreningslokalen och inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 – 8 senast 18 januari.

Begränsat antal deltagare!

Programansvariga: Anki Woltil (0733-73 22 41) och Birgitta Möller (0708-13 37 11)

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 319 medlemmar 2018.

Vänortsutbytet med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby 15-20 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll