Karlskrona och Ronneby

Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till Föreningen Nordens lokala hemsida för Karlskrona/Ronneby!

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över Stumholmen med Marinmuseum
Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på texten Tillbaka till norden.se längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på MEDLEM och läs mer.

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

Välkommen till nytt Norden-år – ett jubileumsår!  

 

AKTUELLA ÄRENDEN

Onsdag 27 februari klockan 18.00

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Se text nedan under rubriken Nästa program

 

FÖRENINGEN NORDEN FYLLER 100 ÅR

Detta uppmärksammas med Öppet Hus på Rådhuset i Karlshamn lördagen den 23 mars mellan klockan 10.00 och 14.00.

FÖRENINGEN NORDENS BLEKINGEDISTRIKT kommer att ha jubileumsaktiviteter som omfattar intressant föredrag, bildvisningar, utställningar m.m. samt kaffeservering.

 PROGRAM
10.30 – 11.15: Christer Pilelöv inleder med nordiska sånger

11.30 – 12.00: Jubileumsanförande av P G Lindencrona, före detta vice
                             ordförande i Föreningen Nordens förbundsstyrelse.

12.15 – 12.45:  Distriktsordföranden i Blekinge Nils Ingmar Thorell
                             intervjuar publik från nordiska länder.

12.45 – 13.30: Bodekullskören från Karlshamn avslutar med körsång
                            som har nordisk anknytning

 Alla är varmt välkomna till denna jubileumsfest, även icke medlemmar.

 

NÄSTA PROGRAM

ÅRSMÖTE

Årsmötet äger rum i Folkets Hus, Östra Köpmansgatan 34 i Karlskrona onsdagen den 27 februari klockan 18.00. Hiss finns. Har du frågor du vill ta upp? Hör av dig till vår föreningslokal, någon i styrelsen eller till någon i valberedningen Ronny Karlsson (sammankallande, tfn 0723-36 05 38), Elsmari Furuvall och Eva Röder. Gäst är Ivar Wenster, som kommer att tala om Den nordiska tanken i konsten.
Som traditionen bjuder behövs ingen anmälan till årsmötet, men vill du vara säker på att bli bjuden på kaffe och fastlagsbulle så anmäl till föreningslokalen senast 25 februari.

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 319 medlemmar 2018.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll