Nya rutiner för utgivning av NordenNytt

Viktig information:
ÄNDRADE RUTINER DÅ DET GÄLLER TIDNINGEN NORDENNYTT
NordenNytt är f n föreningens enda sätt att nå alla medlemmar. Den är därför en viktig del i föreningens verksamhet. Men kostnaderna ökar och fr o m 2017 skickar vi ut tidningen med vanlig post till alla huvudmedlemmar och andra på våra utsändningslistor två gånger per år, i slutet av januari och i början av september. Dessa tidningsnummer innehåller den viktigaste och mest omfattande informationen.
MEN
däremellan ger vi ut två enklare nummer av tidningen, i april och oktober. De skickas via e-post till alla medlemmar som försett oss med korrekt mailadress, men kommer också att finnas i pappersformat på biblioteken och för avhämtning på eller utanför vår föreningslokal på Bredgatan 12 i Karlskrona.

Vi saknar fortfarande e-postadress och mobiltelefonnummer till många medlemmar! Vill du ge oss möjlighet att nå dig via dessa medier? Skicka då dina aktuella uppgifter till oss på e-postadressen
norden.karlskrona@gmail.com , per telefon 0455-106 74 (telefonsvarare) eller per brev till Bredgatan 12, 372 32 Karlskrona.

Kanske vill du att vi skickar ut NordenNytt ENBART via e-post till dig? Meddela då även detta till oss.