Ändrad medlemsavgift fr o m 2018

Enligt beslut vid årsmötet 2017 ändras vår lokala förenings medlemsavgifter fr o m 2018 enligt följande:

NUVARANDE MEDLEMMAR: Huvudmedlem och första familjemedlem betalar 150 kr vardera. Dessa avgifter administreras av det centrala medlemsregistret som skickar ut inbetalningskort, påminnelser mm.

Ytterligare personer i familjen som önskar vara medlemmar betalar 25 kr vardera direkt till vår lokala förening. Kontakta vår föreningslokal!

NYA MEDLEMMAR: Första året betalar huvudmedlem 175 kr och familjemedlemmar 25 kr vardera.