Program de kommande månaderna

 

            RUTINER OCH REGLER M M VID ANMÄLAN TILL FÖRENINGENS ARRANGEMANG

Anmälan görs om inget annat anges till föreningens kansli, telefon 0455-106 74; e-post norden.karlskrona@gmail.com

Om antalet anmälningar överstiger antalet tillgängliga platser vid arrangemanget gäller anmälningsdatum som plats i turordning.

Bussresor utgår från Stortorget i Karlskrona (framför Rådhuset). Fasta påstigningsplatser är dessutom Bergåsa, Vedebyskolans parkering och Ronneby resecentrum. Vid önskemål kan även andra platser förekomma. Ange alltid vid anmälan var du önskar stiga på.

Vi välkomnar även icke-medlemmar till våra arrangemang. Ta gärna med släkt och vänner. Den som deltar i ett program utan att vara medlem i föreningen får betala ett något högre pris. Priset för icke-medlem anges inom parentes vid respektive program.

 

2-5 augusti

VÄNORTSMÖTE I HILLERÖD

Anmälningstiden har gått ut, men hör gärna av dig om du är intresserad av att delta.

 

Söndag 2 september klockan 10.00

HISTORISK VANDRING PÅ STURKÖ

En fortsättning på förra årets omtyckta söndagsvandringar på Sturkö under ledning av arkeologen Pelle Andrén. Denna gång besöker vi naturreservatet Uttorp. Vandringen avslutas med fika i trädgården på Andréns bageri på Sturkö.

Samling på parkeringen vid Uttorps naturreservat på Sturkö. Resan dit görs i eget fordon.
Anmälan till Nordens föreningslokal senast lördag 1 sept. Meddela om du önskar – eller kan erbjuda – skjuts
Pris 80 kr inklusive fika. Betalas på plats
Programansvarig: Bertil Sundquist, 0705-72 58 71.

Höstens övriga program är under planering.

 

Många program arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

 

Vuxenskolans logga2013