Karlskrona och Ronneby

Karlskrona och Ronneby

Program de kommande månaderna

 

            RUTINER OCH REGLER M M VID ANMÄLAN TILL FÖRENINGENS ARRANGEMANG

Anmälan görs om inget annat anges till föreningens kansli, telefon 0455-106 74; e-post norden.karlskrona@gmail.com

Om antalet anmälningar överstiger antalet tillgängliga platser vid arrangemanget gäller anmälningsdatum som plats i turordning.

Bussresor utgår från Stortorget i Karlskrona (framför Rådhuset). Fasta påstigningsplatser är dessutom Bergåsa, bensinstationen vid hotell Angöringen och Ronneby resecentrum. Vid önskemål kan även andra platser förekomma. Ange alltid vid anmälan var du önskar stiga på.

Vi välkomnar även icke-medlemmar till våra arrangemang. Ta gärna med släkt och vänner. Den som deltar i ett program utan att vara medlem i föreningen får betala ett något högre pris. Priset för icke-medlem anges inom parentes vid respektive program.

 

Torsdag 20 september klockan 10 – 12

FÖRENINGEN NORDENS LÄSECIRKEL

Gruppen träffas varannan torsdag klockan 10 – 12. Eva Larsson leder.
I höst finns det inte fler platser i cirkeln, men är du intresserad så kontakta oss (0455-106 74), eftersom vi strävar efter att få igång ytterligare en cirkel.

 

Onsdag 5 december

NORDENSAMTAL

Vi träffas för ytterligare ett Nordensamtal. Hör av dig till programansvariga Karin Söderberg, tel 0702- 33 19 97 (gärna SMS), om du är intresserad av att delta.

 

11 december klockan 15.00

NOBELMIDDAG

Programmet är fulltecknat, men reservlista finns. Hör av dig till föreningslokalen, tel 0455-106 74 eller e-post: norden.karlskrona@gmail.com

 

23 januari 2019 klockan 11.45 – ca 13.15

STUDIEBESÖK PÅ INTEGRATIONSCENTRUM I KARLSKRONA

Vår verksamhet under jubileumsåret 2019 inleds med ett besök på Integrationscentrum i Karlskrona. Anna Holmgren, avdelningschef, m fl hälsar oss välkomna och presenterar verksamheten. Besöket kombineras med en lätt lunch. Samling utanför Integrationscentrums lokaler Ö Köpmansgatan 31.

Arrangemanget kostar 90 (110) kronor och inkluderar en lättlunch.

Anmälan till föreningslokalen och inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 – 8 senast 18 januari.

Begränsat antal deltagare!

Programansvarig: Gudrun Gardarsdottir (0708-96 35 38).

 

FÖRENINGEN NORDEN FYLLER 100 ÅR

Lördagen den 23 mars 2019
uppmärksammas detta med ett öppet hus på Karlshamns Rådhus
Klockan 10.00 – 14.00
Nordens Blekingedistrikt kommer att ha Jubileumsaktiviteter,
som omfattar intressanta föredrag, bildvisningar, utställningar,
underhållning från Nordiska länder och mycket mer.
Utförligare jubileumsprogram finner ni på www.norden.se/karlshamn,
http://karlskronaronneby.norden.se från och med V 8 2019.

ALLA VARMT VÄLKOMNA

Vårens övriga program presenteras i NordenNytts januarinummer.

 

Många program arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Vuxenskolans logga2013