Program de kommande månaderna

 

            RUTINER OCH REGLER M M VID ANMÄLAN TILL FÖRENINGENS ARRANGEMANG

Anmälan görs om inget annat anges till föreningens kansli, telefon 0455-106 74; e-post norden.karlskrona@gmail.com

Om antalet anmälningar överstiger antalet tillgängliga platser vid arrangemanget gäller anmälningsdatum som plats i turordning.

Bussresor utgår från Stortorget i Karlskrona (framför Rådhuset). Fasta påstigningsplatser är dessutom Bergåsa, bensinstationen vid hotell Angöringen och Ronneby resecentrum. Vid önskemål kan även andra platser förekomma. Ange alltid vid anmälan var du önskar stiga på.

Vi välkomnar även icke-medlemmar till våra arrangemang. Ta gärna med släkt och vänner. Den som deltar i ett program utan att vara medlem i föreningen får betala ett något högre pris. Priset för icke-medlem anges inom parentes vid respektive program.

 

Torsdag 20 september klockan 10 – 12

FÖRENINGEN NORDENS LÄSECIRKEL

Gruppen träffas varannan torsdag klockan 10 – 12. Eva Larsson leder.
I höst finns det inte fler platser i cirkeln, men är du intresserad så kontakta oss (0455-106 74), eftersom vi strävar efter att få igång ytterligare en cirkel.

 

Onsdag 24 oktober klockan 18.00

KULTURVANDRING I KARLSKRONA KOMMUN

Målet för vandringen bestäms sent och beror på väder och vind.
Vandringen annonseras i dagspress på vandringsdagen!

Samling sker vid den lilla parkeringen intill den stora gula stadsporten vid Vämöparken i Karlskrona. Ledig klädsel anpassad efter vädret och promenadvänliga skor rekommenderas.

Anmäl ditt intresse för deltagande genom att kontakta Karin Söderberg (0702-33 19 97, gärna SMS) eller Birgitta Möller (0708-13 37 11, gärna SMS) för att få närmare upplysningar! 

 

Onsdag 7 november klockan 18.00

NORDENSAMTAL

Nordensamtal är ett forum som är öppet för alla medlemmar och där man kan diskutera allt från historia till dagsaktuella frågor. Vi välkomnar diskussioner kring utvecklingsfrågor: Vad vill vi att vår förening gör, engagerar sig i, samarbetar med andra om? Hur vårdar vi Föreningen Nordens hjärtefrågor: Fred, öppenhet och demokrati på bästa sätt i vår lokalavdelning?

Mötena kommer att äga rum i vår föreningslokal på Bredgatan 12. Kom och diskutera med oss! Hör av dig till vår föreningslokal eller till någon i styrelsen om du är intresserad.

 

Fredag 9 november

DEMOKRATIDAG PÅ LITORINA FOLKHÖGSKOLA

Litorina folkhögskola ordnar för fjärde året i rad sin demokratidag. Man kan läsa mer om programmet i dagspress och på hemsidan www.litorina.fhsk.se
Det är inte klart ännu vem som blir gästföreläsare.

 

Måndag 12 november

KURA SKYMNING – HJÄLTAR I NORDEN

Årets manifestation, då man läser och talar om samma text på biblioteken i hela Norden och i Baltikum, handlar om nordiska hjältar. Den vuxenbok man läser ur är Kungar av Island av Einar Már Gudmundsson.

Kura skymning äger rum på Lyckeby nya bibliotek* och är ett samarbete mellan biblioteket, Föreningen Norden och Lyckeby Gille.

Programmet är öppet för alla. Ingen avgift.

Under kvällen ges även en information om det nya allaktivitetshuset, där biblioteket ingår.

Närmare uppgifter ges i dagspress och på biblioteken.

* Biblioteket finns på Källevägen 7 (ÖB:s gamla lokaler). Buss 2 resp 6 stannar utanför. Hållplats Lyckeby centrum.

 

Onsdag 21 november

CAFÉKVÄLL: GRIBSHUNDEN – HUR TAR VI HAND OM 1400-TALSSKEPPET LÅNGSIKTIGT?

Marcus Sandekjaer, chef för Blekinge museum, informerar och förklarar.

Lokal: Kulturkuben, Ronnebygatan 22, Karlskrona.

Pris 60 (70) kr. Betalas på plats.

Med tanke på kaffe mm tar vi mycket gärna emot föranmälan till vår föreningslokal, senast 19 november.

Programansvarig: Bengt Larsén (0703-97 12 53).

 

Lördag 24 november klockan 07.00

DANMARKSRESA

Anmälningstiden går ut 24 oktober!

Vi reser traditionsenligt till Köpenhamn samt besöker en intressant utställning. När detta skrivs är det Vincent van Gogh-utställningen på Arken som är den mest lockande.

Pris: 600 (650) kr. I priset ingår bussresa t o r, broavgifter, vägavgifter i Danmark samt entréavgift till museet. Inga måltider ingår.

Buss avgår från Stortorget i Karlskrona 07.00. Beräknad återkomst klockan 21.00.

Välkommen med din anmälan till föreningslokalen samt inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 – 8 senast 22 oktober.

Medtag förmiddagsfika och glöm inte tala om var du vill stiga på bussen!

Programansvarig: Karin Söderberg, tel 0702-331997 (-gärna sms).

 

Onsdag 5 december

NORDENSAMTAL

Vi träffas för ytterligare ett Nordensamtal. Se programtexten för 7 november ovan.

 

11 december klockan 15.00

NOBELMIDDAG

Programmet är fulltecknat, men reservlista finns. Hör av dig till föreningslokalen, tel 0455-106 74 eller e-post: norden.karlskrona@gmail.com

 

Många program arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Vuxenskolans logga2013