Styrelse

Ordförande

Karin Söderberg
Tel: 0455 – 277 97; 0702 – 33 19 97
Mail: karin.soederberg@gmail.com

Vice ordförande

Ann-Kristine (Anki) Woltil
Tel: 0733 – 73 22 41
Mail: ankimattisson@hotmail.com

Sekreterare

Gertrud Frostegren
Tel: 0455 – 921 93
Mail: frostegren@telia.com

Kassör

Birgitta Möller
Tel: 0708 – 13 37 11
Mail: birgitta.moller@admekon.se

Övrig styrelseledamot, webbansvarig

Bertil Sundquist
Tel: 0455 – 194 90; 0705 – 72 58 71
Mail: mbsundquist@gmail.com

Övriga styrelseledamöter

Ann-Marie Dabergott
Tel: 0455 – 810 43
Mail: dabergott@spray.se

Helena Ericson-Bjarnehäll
Tel: 0455 – 144 28
Mail: ida.helena@live.se

Per Carlström
Tel: 0455 – 279 85; 0734 – 02 22 67
Mail: per-carlstrom@telia.com

Hans-Göran Håkansson
Tel: 0455 – 107 26
Mail: hghakansson@swipnet.se

Nils Ingmar Thorell
Tel: 0707 – 27 68 66
Mail: nilsingmar.thorell@ronneby.se

Föreningens styrelseledamot i Litorina folkhögskola: Birgitta Möller.
Ersättare: Nils Ingmar Thorell.