Karlskrona och Ronneby

Om föreningen


Vi finns nu även på Facebook! 

Föreningens årsmöte 2021 hölls i Vämöparken 16/6.

Mötet ägde rum utomhus, på den klassiska dansbanan. Nils Ingmar Thorell ledde mötet och Bengt Larsén omvaldes som ordförande i föreningen. Anki Woltil lämnade styrelsen och avtackades. Peter Althini valdes in som ny styrelsemedlem. Kultur- och upplevelsechef Max Dager, Karlskrona kommun berättade Vämöparkens historia och vad som planeras i parken den närmaste tiden. Kvällen avslutades med ett musik-kryss lett av Nils Ingmar Thorell. Referat och bilder mm hittar du även på vår Facebooksida. 

 

 

Bilder: Gertrud Frostegren

 

 

Skogsbad- följ med på vandringar med Föreningen Norden!

Läs mer under rubriken Nyheter/Aktuellt

 

 

Läs mer under rubriken Nyheter/Aktuellt!

Några platser finns fortfarande kvar. Hör av dig senast 31 juli om du är intresserad av att följa med!

 

 

TIPS
Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg har resa till Bornholm 23-27 september. Intresserad? Läs mer under rubriken Nyheter/Aktuellt

Nyhetsbrev från styrelsen, maj 2021

Se under rubriken Nyheter/Aktuellt

 

Fint firande av Nordens Dag 23 mars

Det blev flaggspel på både kommunal och personlig nivå, dubbla insändare i lokalpressen och intressanta program att följa live både från den svenska Föreningen Norden och från Föreningarna Nordens Förbund (FNF).

Bengt Larsén, ordförande

Karlskrona rådhus

 

 

* Vänortsmötet flyttat till år 2022

Mötet kommer enligt nuvarande planering att hållas 18-21 maj 2022.

* Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby fyller 74 år

 * Tidigare medlemsinformation:

Brev från ordförande jan-21

Brev till FN medlemmar dec-20

 

Historik och nuvarande verksamhet

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. Ronnebyföreningen gick emellertid upp i Karlskronas 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 252 medlemmar 2019.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.