Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till vår lokala hemsida!

Under rubriken Nyheter/Aktuellt kan du läsa

* Ordförande Bengt Larséns sommarbrev till alla medlemmar

* Ett uttalande från Föreningen Nordens fullmäktige angående nordiskt samarbete under Coronapandemin

*  Vår medlem Ronny Karlssons insändare i tidningen Sydöstran i samma ärende

 

 

 

 

 

 

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över
Stumholmen med Marinmuseum

Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på texten Tillbaka till norden.se längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på Tillbaka till norden.se och sedan på Medlemskap (röd ruta).

På denna sida finner du:

AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNKAR TILL

PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

TILLBAKABLICK : ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM

Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby 73 år
 

AKTUELLA ÄRENDEN

Under rubriken Nyheter/Aktuellt kan du läsa

* Ordförande Bengt Larséns sommarbrev till alla medlemmar

* Ett uttalande från Föreningen Nordens fullmäktige angående nordiskt samarbete under Coronapandemin

*  Vår medlem Ronny Karlssons insändare i tidningen Sydöstran i samma ärende  

 

TYVÄRR
Alla vårens program är inställda p g a Corona-pandemin.
Höstens vänortsmöte, som skulle ägt rum 16-19 september, är flyttat till nästa år.

 

 * Föreningen har bytt lokal och finns numera på Ottilia Adelborgs gata 5
   (gamla Strandgården, men numera kallad ”34-an”).

 

NÄSTA PROGRAM

Alla vårens program är inställda p g a Coronapademin.

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 252 medlemmar 2019.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll