Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till vår lokala hemsida!

 

 

 

 

 

 

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över
Stumholmen med Marinmuseum

Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på texten Tillbaka till norden.se längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på Tillbaka till norden.se och sedan på Medlemskap (röd ruta).

På denna sida finner du:

AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNKAR TILL

PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

TILLBAKABLICK : ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM

Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby 73 år
– ett vänortsår! 

 

AKTUELLA ÄRENDEN

Några ord från föreningens ordförande

Kära Nordenvänner!

2020 har börjat och därmed ett nytt decennium. Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby står i tur att arrangera Vänortsmötet! Senast träffades representanter för Horten, Karlskrona, Lovisa och Olafsfjördur i vår danska vänort Hilleröd 2018. Vi ser framemot att bjuda in våra vänorter till ett möte 16-19 september. Efter samtal med Karlskrona kommunen och KFH har vi kommit fram till dessa datum.
Om du vill engagerade i vårt vänortsmöte, vet någon förening organisation som vill engagera sig eller har någon annan idé – hör av dig! Vi ser framemot trevliga dagar och vår ambition är att försöka samla ihop alla i Karlskrona som brinner för samarbete.

Vi har under några år arbetat med att mer och mer sprida vår information till medlemmar via e-post. Nu tar vi ett steg till.
Förtsättningsvis kommer vi att skicka info via e-post. Norden-Nytt och annat informationsmaterial kommer att finnas tillgängligt i pappersform på vår expedition. Du som inte har e-post kommer att få ett brev per år.
Detta utskick kommer också att fungera som kallelse till årsmöte.

På årsmötet kommer styrelsen att föreslå en höjning av vår medlemsavgift. Vi har konstaterat att vår avgift är låg om vi jämför med många andra föreningar. Förslaget är att medlemsavgiften blir 175 kr från och med 2021.

KARIN SÖDERBERG, ORDFÖRANDE

________________

* Välkommen till nytt Norden-år! Föreningslokalen är bemannad onsdagar mellan klockan 11 och 13. Övrig tid hänvisar vi till telefonsvararen.   

* Föreningens vårprogram har uppdaterats. Bl a erbjuds vi följa med Litorina Folkhögskola på en bussresa till Berlin 20 – 24 april.
Vid intresse kontakta skyndsamt Marjo Portin, Litorina fhsk. (mobil 0731-473418 eller mejl [email protected] )

* En annan ny programpunkt är ett studiebesök på Karlskrona kraftvärmeverk (Bubbetorp) 4 april.

*Anmälningstiden för vårens bussresa till Aarhus 20-22 mars 2020 har förlängts. Är du intresserad av resan, så kontakta programansvariga Karin Söderberg direkt, tel 0702-33 19 97 (helst SMS).

Läs mer under rubriken Program de kommande månaderna

* Föreningen har bytt lokal och finns numera på Ottilia Adelborgs gata 5
(gamla Strandgården, men numera kallad ”34-an”).

 

NÄSTA PROGRAM

Torsdag 5 mars

NORDENSAMTAL

Temat 5 mars: Vänortsmötet 16-19 september i Karlskrona.

Nordensamtal är ett forum som är öppet för alla med intresse för demokrati och nordiska frågor. Vi kan diskutera allt från historia till dagsaktuella frågor.
Under våren 2020 kommer vi att ha ett tema till varje träff.
Tillsammans med detta tema räknar vi med att andra angelägna frågor också kan diskuteras. Vi välkomnar diskussioner om utvecklingsfrågor: Vad vill vi att vår förening gör, engagerar sig i, samarbetar med andra om? Hur vårdar vi Föreningen Nordens hjärtefrågor: Fred, öppenhet och demokrati på bästa sätt i vår lokalavdelning? 
Nordensamtalen kommer att äga rum även 2 och 23 april och sker i föreningslokalen på Ottilia Adelborgs gata 5. Kom och diskutera med oss!
Hör av dig till vår föreningslokal eller till någon i styrelsen om du är intresserad.

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 319 medlemmar 2018.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll