Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till vår lokala hemsida!

 

   

 

 

 

 

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över
Stumholmen med Marinmuseum

Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på texten Tillbaka till norden.se längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på Tillbaka till norden.se och sedan på Medlemskap (röd ruta).

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

Föreningen Norden 100 år – ett jubileumsår!  

 

AKTUELLA ÄRENDEN

*
Välkommen till höstens aktiviteter, som bl a innehåller ett 
        Jubileumsprogram 26 oktober samt ett Öppet hus i våra nya lokaler 25 september.

*
Anmälningstiden till Teaterresan till Stockholm 6-8 december går ut redan 1 september! Läs mer i programtablån (se länken ovan) 

 

NÄSTA PROGRAM

Lördag 7 september klockan 19.30 i Stadsbibliotekets hörsal bjuder vi in till
”SYNG NORDEN SAMMEN”
– ett gemensamt nordiskt program i dansk regi!!

Vi börjar med att sjunga de gemensamma sånger som ingår i programmet. Klockan 20.00 börjar en livestreamsändning enligt konceptet nedan – på vårt grannlands språk!

”Vi vil via livestream på internettet samle folk i hele Norden om at synge tre nordiske fællessange: én på dansk, én på norsk og én på svensk. Fællessangen bliver en del af en stor nordisk korkoncert, hvor dygtige kor fra hele Norden optræder sammen og hver for sig i Aarhus.
For at styrke følelsen af at synge sammen, vil vi lave et digitalt og visuelt sangkort, hvoraf det vil fremgå, hvor folk er samlet om at synge med på fællessangen.De tre udvalgte fællessange er Kringsatt av fiender (Til Ungdommen), Vem kan segla förutan vind og I skovens dybe stille ro.
Tanken er at vi sammen kan skabe rammerne for den måske største fællessang i Nordens historie.”
Gratis entré och öppet även för icke medlemmar.

Arrangör: Föreningen Norden i samarbete med Karlskrona stadsbibliotek.

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 319 medlemmar 2018.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll