Karlskrona och Ronneby

Om föreningen

Välkommen till vår lokala hemsida!

 

   

 

 

 

 

Karlskrona. Utsikt mot Trossö över
Stumholmen med Marinmuseum

Kulturkvarteren i Ronneby

 

 

 

 

 

 

Om Föreningen Norden i Sverige läser du på adressen norden.se eller genom att trycka på texten Tillbaka till norden.se längst upp till vänster på sidan.

Vill du gå med i föreningen? Tryck på Tillbaka till norden.se och sedan på Medlemskap (röd ruta).

På denna sida finner du:
AKTUELLA ÄRENDEN

FÖRENINGENS NÄSTA PROGRAMPUNKT.

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

LÄNK TILL PROGRAM DE KOMMANDE MÅNADERNA

LÄNK TILL ETT URVAL AV GENOMFÖRDA PROGRAM.

 

Föreningen Norden 100 år – ett jubileumsår!  

 

AKTUELLA ÄRENDEN

Tre Jubileumsprogram återstår:

* En utställning om Föreningen Norden på Karlskrona stadsbibliotek veckorna 42 – 43.

* Jubileumsföreläsning av Gudrun Gardarsdottir med titeln FÖRENINGEN    NORDEN 100 ÅR på Karlskrona stadsbibliotek 22/10 kl 18.00

* En festdag i Sparresalen i Karlskrona 26/10 kl 15.00 med tal och nordisk musik.

Läs mer under rubriken Program de kommande månaderna (se ovan)

 

Föreningen har bytt lokal och finns numera på Ottilia Adelborgs gata 5 (gamla Strandgården, men numera kallad ”34-an”). Snart har vi Öppet Hus där!

NÄSTA PROGRAM

Veckorna 42 – 43 på Karlskrona stadsbibliotek

FÖRENINGEN NORDEN 100 ÅR
– informerande utställning på Karlskrona stadsbibliotek –

Veckorna innan festligheterna 26 oktober har föreningen en informationskampanj på Karlskronas huvudbibliotek på Trossö. I en nisch mitt emot informationsdisken har vi förmånen att få visa upp föreningen via material och banderoller samt naturligtvis med bemanning delar av tiden. Kom och titta! Uppmana intresserade vänner och bekanta att göra detsamma! Vill du delta, så hör av dig till föreningslokalen

 

 

HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Föreningen i Karlskrona bildades 1947 och föreningen i Ronneby året innan. De slogs samman 1994. Verksamheten blev livlig redan från början och medlemsantalet är bland de högsta i landet, avdelningen hade 319 medlemmar 2018.

Ett vänortsutbyte med Hilleröd i Danmark, Horten i Norge och Lovisa i Finland kom igång nästan omgående. 1975 tillkom Olafsfjördur på Island som vänort. Formerna för en fördjupad kontakt orterna emellan fastställdes 1965 och en vänortskommitté bildades.

Föreningen disponerar en fond ur vilken olika ungdomsorganisationer och skolor kan söka stipendium för aktiviteter tillsammans med andra nordiska ungdomar.

År 1993 var föreningen en av fyra stiftare av Litorina folkhögskola, som ligger i Karlskrona. Skolan har perspektivet riktat mot länderna runt Östersjön. Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Varje år arrangerar föreningen i Karlskrona/Ronneby ca 25 olika aktiviteter: studiecirklar, cafékvällar med olika inriktning, studiebesök, vandringar, resor m m. Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ – med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Årsmötesprotokoll