Karlskrona och Ronneby

Länkar

Föreningen Norden i Sverige

Vill du bli medlem?
Välj sedan Medlemskap (röd ruta)

Föreningarna Nordens Förbund (FNF). En mycket värdefull hemsida!

Hemsidan innehåller uppgifter om det mesta som gäller samarbetet mellan de nordiska länderna:
– visionen om det nordiska samarbetet,
– arbetet inom Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet,
– översiktliga fakta om respektive nordiskt land,
– kalendarium över händelser i Norden,
– bildkartotek,
– informationsmaterial/flaggor/loggor,
– webbkonferenser,
– detaljerad statistik om Norden
– hjälp om du vill söka arbete i annat nordiskt land
– m m