Karlskrona och Ronneby

Norden i Blekinge

NÄR, VAR, HUR DÅ DET GÄLLER KONTAKTER MELLAN BLEKINGE OCH NORDEN?

 

Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby har ambitionen att vara ett lokalt kunskapscentrum i olika Nordenfrågor. Man ska via oss kunna få tips, kunskap, vägledning mm i frågor rörande Norden. Det kan handla om det mesta (se figur)

 

Figur: 10 ”stjärnor”

 

Vänortskontakter.
Tidigare fanns en Vänortkommitté i Karlskrona med representanter för kommunen, näringslivet via KFH samt för flera andra föreningar. Kommittén lades ned för flera år sedan och idag upprätthålles vänortskontakterna främst av Föreningen Norden genom vänortsmöten vartannat år. Mötena alternerar mellan de fyra vänorterna Horten i Norge, Karlskrona/Ronneby i Sverige, Lovisa i Finland och Olafsfjördur på Island.
Länkar till vänorterna och deras Nordenföreningar: xxxx

 

Arbetsmarknad och utbildning

 

Turism

 

Näringsliv

 

Arbetsmarknad

 

Historia och arkeologi
Gribshunden
Guldgubbarna
Historia (främst Blekinge-Danmark)

Kontakter mellan Blekinge och enskilda nordiska länder