Karlskrona och Ronneby

Norden i Blekinge

NÄR, VAR, HUR DÅ DET GÄLLER KONTAKTER MELLAN BLEKINGE OCH NORDEN

Detta är en sida under utveckling. Tanken är att försöka spegla anknytningar mellan Blekinge (särskilt Karlskrona/Ronneby) och övriga Norden ur ett lokalt perspektiv. Sidan kommer att innehålla nedslag i historia och nutid, men också lite allmän kunskapsförmedling om våra nordiska länder. Dessutom ska det finnas länkar som för vidare till för dig intressanta områden.

Delar du våra tankar, tror dig ha något intressant att berätta och i övrigt accepterar Föreningen Nordens grundprinciper om fred, öppenhet och demokrati så hör av dig. Kanske kan du bidra med något fint!

 

AKTUELLA PROGRAM

 

AKTUELLA ÄMNEN

Blekinge och …….resp nordiskt land

Vi börjar med Danmark, eftersom det ligger oss närmast. Avsikten är att bygga likadana kapitel om övriga nordiska länder.

Aktuella händelser eller tips om utställningar mm
Kommunikationer
Danmarks och Blekinges historia (dansktiden, Gribshunden, guldgubbarna(?),
Danskar i Blekinge (turism, företagande, konsulat mm)
Länkar till……..

Vänorter
Tidigare fanns en Vänortkommitté i Karlskrona med representanter för kommunen, näringslivet via KFH samt för flera andra föreningar. Kommittén lades ned för flera år sedan och idag upprätthålles vänortskontakterna främst av Föreningen Norden genom vänortsmöten vartannat år. Mötena alternerar mellan de fyra vänorterna Horten i Norge, Karlskrona/Ronneby i Sverige, Lovisa i Finland och Olafsfjördur på Island.

Länkar till olika Nordenföreningar i Norden finner du under adressen
norden.se Välj i vänster kolumn ”Vad vi gör/Samarbeten/Välj sedan t ex  systerföreningar.

Då det gäller våra vänorter, så har endast Hilleröd en aktivt egen hemsida. Till Horten, Lovisa och Olafsfjördur går det att finna vissa uppgifter via Google om man skriver Föreningen Norden Norden Borre-Horten, Föreningen Norden i Lovisa eller Föreningen Norden Olafsfjördur. I övrigt se resp nationell Nordenförening

Hilleröd

Turism

Gästnätter  i Blekinge från de nordiska länderna

 

Näringsliv

 

Arbetsmarknad

 

Historia och arkeologi