Karlskrona och Ronneby

Norden i Blekinge

NÄR, VAR, HUR DÅ DET GÄLLER KONTAKTER MELLAN BLEKINGE OCH NORDEN

Detta är en sida under utveckling. Tanken är att försöka spegla anknytningar mellan Blekinge (särskilt Karlskrona/Ronneby) och övriga Norden ur ett lokalt perspektiv. Sidan kommer att innehålla nedslag i historia och nutid, men också lite allmän kunskapsförmedling om våra nordiska länder. Dessutom finns länkar som kan föra vidare till för dig intressanta områden.

Delar du våra tankar, tror dig ha något intressant att berätta och i övrigt accepterar Föreningen Nordens grundprinciper om demokrati, frihet och … ? Hör av dig! Kanske kan du bidra med något fint!

 

AKTUELLA PROGRAM
* ”För svenskt Blekinge?”
Föreläsning av Pether Larsson, Litorina folkhögskola. Serien Öppna föreläsningar 28 november kl 14.30 i skolans aula. Ingen avgift.

 

AKTUELLA ÄMNEN

Blekinge och …….resp nordiskt land

Vi börjar med Danmark, eftersom det ligger oss närmast. Avsikten är att bygga likadana kapitel om övriga nordiska länder.

Aktuella händelser eller tips om utställningar mm
Kommunikationer
Danmarks och Blekinges historia (dansktiden, Gribshunden, guldgubbarna(?),
Danskar i Blekinge (turism, företagande, konsulat mm)
Länkar till……..

Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby har ambitionen att vara ett lokalt kunskapscentrum i olika Nordenfrågor. Man ska via oss kunna få tips, kunskap, vägledning mm i frågor rörande Norden. Det kan handla om det mesta (se figur)

Figur: 10 ”stjärnor”

 

TIPS OM PROGRAM

fördelade på år och nordiskt land

 

Vänortskontakter.
Tidigare fanns en Vänortkommitté i Karlskrona med representanter för kommunen, näringslivet via KFH samt för flera andra föreningar. Kommittén lades ned för flera år sedan och idag upprätthålles vänortskontakterna främst av Föreningen Norden genom vänortsmöten vartannat år. Mötena alternerar mellan de fyra vänorterna Horten i Norge, Karlskrona/Ronneby i Sverige, Lovisa i Finland och Olafsfjördur på Island.
Länkar till vänorterna och deras Nordenföreningar: xxxx

 

LÄNKAR
Till olika Nordenföreningar i Norden finner du under adressen
norden.se Välj i vänster kolumn ”Vad vi gör/Samarbeten/Välj sedan t ex  systerföreningar.

Då det gäller våra vänorter, så har endast Hilleröd en aktivt sådan. Till Horten, Lovisa och Olafsfjördur går det att finna vissa uppgifter via Google om man skriver Föreningen Norden Norden Borre-Horten, Lovisa eller Olafsfjördur. I övrigt se resp nationell Nordenförening

Vänorter – adresser/adresser till deras Nordenföreningar

Hilleröd

 

Arbetsmarknad och utbildning

Turism

Gästnätter  i Blekinge från de nordiska länderna

 

Näringsliv

Arbetsmarknad

 

Historia och arkeologi
Gribshunden
Guldgubbarna
Historia (främst Blekinge-Danmark)

Kontakter mellan Blekinge och enskilda nordiska länder