Karlskrona och Ronneby

Norden i Blekinge

NÄR, VAR, HUR DÅ DET GÄLLER KONTAKTER MELLAN BLEKINGE OCH NORDEN

Detta är en sida under utveckling. Tanken är att försöka spegla anknytningar mellan Blekinge (särskilt Karlskrona/Ronneby) och övriga Norden ur ett lokalt perspektiv. Sidan kommer att innehålla nedslag i historia och nutid, men också lite allmän kunskapsförmedling om våra nordiska länder. Dessutom ska det finnas länkar som för vidare till för dig intressanta områden.

Delar du våra tankar, tror dig ha något intressant att berätta och i övrigt accepterar Föreningen Nordens grundprinciper om fred, öppenhet och demokrati så hör av dig. Kanske kan du bidra med något fint!

Tänkbara områden:

Blekinge och respektive nordiskt land

Vi börjar med Danmark, eftersom det ligger oss närmast. Avsikten är att bygga likadana kapitel om övriga nordiska länder.

* Aktuella händelser eller tips om utställningar mm
* Kommunikationer

* Danmarks och Blekinges historia (dansktiden, Gribshunden, guldgubbarna(?),

Gribshunden
År 1495 sjönk danske kung Hans skepp Gribshunden utanför Ronneby efter en brand ombord. Kungen var på väg till Kalmar och man hade gjort ett uppehåll i Ronneby. Rester av skeppet hittades    och undersökningar av vraket pågår alltjämt.
Läs mer om denna spännande historia på nedanstående länk till Blekinge Museum.

Skeppet Gribshunden

 

* Andra intressanta historiska platser och fynd med anknytning till Blekinges dansktid och där det arkeologiska arbetet fortfarande pågår är Västra Vång norr om Ronneby och

* Danskar i Blekinge (turism, företagande, konsulat mm)
* Länkar till…

 

Vänorter

Föreningens vänorter är Horten i Norge, Lovisa i Finland, Hilleröd i Danmark och Olafsfjördur på Island.

Lär dig mer om orterna! 

 

Horten 

 

Hilleröd

 

Lovisa

 

Olafsfjördur (del av Fjallabygds kommun)

 

Länkar till olika Nordenföreningar i Norden finns under adressen norden.se
Välj i vänster kolumn ”Vad vi gör/Samarbeten/Välj sedan t ex  systerföreningar.

Då det gäller våra vänorter, så har endast Hilleröd en egen aktiv hemsida. Till Horten, Lovisa och Olafsfjördur går det att finna vissa uppgifter via Google om man skriver Föreningen Norden Borre-Horten, Föreningen Norden Lovisa eller Föreningen Norden Olafsfjördur. I övrigt se respektive nationell Nordenförening.

Föreningen Norden Hilleröd
Föreningen Norden Lovisa (Obs att detta är en länk till Facebook!)

 

Tidigare fanns en Vänortkommitté i Karlskrona med representanter för kommunen, näringslivet via KFH samt för flera andra föreningar. Kommittén lades ned för flera år sedan och idag upprätthålles vänortskontakterna främst av Föreningen Norden genom vänortsmöten vartannat år. Mötena alternerar mellan de fem vänorterna.

Kommande vänortsmöte skulle ha ägt rum i Karlskrona i september 2020, men har p g a pågående Coronapandemi flyttats till 2022.

 

 

Turism och ägande av fritidshus i Blekinge

Gästnätter i Blekinge för medborgare från övriga nordiska länder

Uppgifterna avser gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region och hemland.

10 Blekinge län Gästnätter

 

 

Fritidshus i Blekinge ägda av danska och norska medborgare 2020 och 2019

 

Uppgifter om ev. ägare från Finland och Island saknas i SCB:s statistik

 

Totalt antal fritidshus i Blekinge   13 330 (2020)         13 296  (2019)

– därav ägda av
* danska medborgare                         904                            911    
* norska medborgare.                            13                              12

Källa: SCB 2021-03-25. Läs hela rapporten under adressen

Utländskt ägande av fritidshus

 

 

Fritidshus i Blekinge som ägs av svenskar bosatta i Danmark respektive Norge, år 2020 och 2019

 

Totalt antal fritidshus i Blekinge 13 330 (2020)       13 296 (2019)
därav ägda av
* svenskar bosatta i Danmark            77                           72
* svenskar bosatta i Norge                 31                           26

Källa: SCB 2021-03-25. Läs hela rapporten under adressen

Utlandssvenskars ägande av fritidshus

 

Näringsliv

 

Arbetsmarknad

 

Historia och arkeologi

Blekinges äldre historia är ju en del av den danska och den blev inte svensk förrän i mitten av 1600-talet. Många minnen och lämningar från den danska tiden har den senaste tiden dessutom hamnat i blickpunkten med fyndet av skeppet Gribshunden utanför Ronneby, Guldgubbarna och utgrävningarna i Västra Vång och fynden kring Sölvesborg.

I Katarina Olssons lättlästa bok I Gyrds landskap och på hennes blog kan man finna intressanta både uppgifter och bilder från många av Blekinges forntida kulturlandskap och orter.