Karlskrona och Ronneby

Tillbakablick

Nedan följer ett urval av föreningens program i text och bild.(Ofta finns lite aktuellare annonseringar och referat på vår Facebooksida)

Förstora bilderna genom att klicka på dem eller förstora steglöst 

En del referat nås genom en länk. Klicka på markerat ord för att nå länken.

 

NEDAN FÖLJER EN UTFÖRLIGARE REDOGÖRELSE AV DET ANFÖRANDE SOM DEN INBJUDNA GÄSTEN, KOMMUNALRÅDET I KARLSKRONA SANDRA BIZZOZERO, HÖLL VID ÅRSMÖTET

Sandra Bizzozero inledde med att nämna lite om sina personliga erfarenheter av Norden. Hon berättade hur fångad hon var som helt ung av Margit Sandemos bokserie ”Sagan om Isfolket”. Sandra nämnde också om en fantastisk ridtur som hon gjorde med sin dotter på Island i fjol.

Då det gäller Karlskrona ansåg hon att de internationella kontakterna är mycket viktiga för kommunens och stadens utveckling.

Sandra pekar på att Karlskrona har flera företag som arbetar internationellt. Hon ser också goda möjligheter att öka turismen om vi utnyttjar de fina natur- och kulturvärdena som kommunen och Blekinge har. Hon menade även att kontakter och utbyte med andra länder leder till större förståelse, tolerans och nyfikenhet.

Även de mellanfolkliga kontakterna kan ha stor betydelse och nämnde som exempel Karlskronas kontakter med den ryska vänorten Baltijsk.

Sandra Bizzozero uttryckte även en överraskning över de många arrangemang och den breda verksamhet som föreningen har.

Sist men inte minst ledde hon också, som nybliven medlem, föreningens årsmöte.

 

 

Nobelfesten 11/12. Jubelårets sista program

 

 

 

 

 

Kura skymning 11/11

 

Programmet gavs i Lyckeby bibliotek i en mysig inramning av ”levande” ljus och i övrigt nedsläkt lokal. Inger Persson läste ur den danska författarinnan Karen Blixens bok Babettes Gästabud.

 

 

Marinens musikkårs program
Nordiska dialekter 7/11

 

 

 

Vi fick vara med på ett hörn i detta deras nordiska program i Sparresalen genom att
stå för flaggspelet och presentera vårt
informationsmaterial i foajén.
Flaggspelet gav en fin inramning på scenen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekingedistriktets jubileumsfirande
i Karlskrona 26/10

Firandet började i Sparresalen i Karlskrona med tal av Berit Andnor Bylund, f d landshövding i Blekinge, nu ordförande i Föreningen Norden. Hon vävde skickligt samman föreningens historia med en analys och vägledning om dess framtid. Därefter bjöd Jeftakvartetten Hannah Sandsjö, Annette Jefta, Anna Jefta och Annika Mischke på en mycket fin konsert med musik från samtliga nordiska länder. Värd var P G Lindencrona, f d vice ordförande i Föreningen Norden. Gästerna avtackades med blommor av Anki Woltil, vice ordförande i föreningens lokalavdelning i Karlskrona/Ronneby.

Gäster och medlemmar ur Blekinges Nordenföreningar mottogs sedan på residenset med länsrådet Helena Morgonsköld som värd. En uppfriskande promenad utmed det vackra inloppet till Karlskrona ledde till restaurang Skeppsgossen på Marinmuseum och en avslutande måltid

22/10: Föreningen Norden 100 år.
Gudrun Gardarsdottirs Jubileumsföreläsning

 

Utställning på Karlskrona stadsbibliotek veckorna 42-43

Karlskrona stadsbibliotek har en nisch mitt emot receptionen där man ger kommunens föreningar, konstnärer m fl möjlighet att presentera sin verksamhet. Ett förtjänstfullt och efterföljansvärt sätt att stödja kommunens kulturliv!

 

 

23/9: Öppet hus i nya lokalerna i ”34-an” på Ottilia Adelborgs gata 5 i Karlskrona

Mingel, information om föreningen och inte minst Lasse Larssons
berättelser om både Ottilia Adelborgs anknytning till Karlskrona och om vad som tidigare tilldragit sig på gamla Strandgården lockade många. ”34-an” är ju den huvudbyggnad som idag finns kvar av Strandgården.

 

Kultur- och naturvandring på Torhamns udde

 

Söndagsvandring 8 september med fågelkännaren m m Conny Philipsson. Det blev en fin förmiddagsvandring. Inte så många fågelsträck, men några
snäppor och en havsörn visade sig. Förutom fågelskådning fick vi också höra mycket om Torhamns uddes historia.
Vandringen avslutades med kaffe och rågskorpa på Lenas Café.

 

 

 

 

Kulturvandringar med Föreningen Norden

 

 

Engagemang vid Karlskronas internationella litteraturfestival

BOK o HAV

 

Bussresan till Nordsjälland 6 april 2019

 

Studiebesök på Litorina folkhögskola 4 april 2019

 

Nordiskt Gästabud i Karlskrona 2019

 

Collage: Gertrud Frostegren

 

Årsmöte 2019 i Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby

Föreningens årsmöte hölls 27 februari i Folkets hus i Karlskrona. Karin Söderberg omvaldes som ordförande medan Lars Larsson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Birgitta Möller omvaldes som föreningens representant i Litorina folkhögskolas styrelse medan Ann-Kristine Woltil valdes som ny ersättare.

Styrelsens sammansättning i övrigt samt vårens program framgår på andra sidor på hemsidan.  

 

 

Årsmötet inleddes med ett intresseväckande anförande av Ivar Wenster med rubriken ”Den nordiska tanken i konsten”. Han kom bl.a. in på romantiken under 1800-talet, göticismen, vikingavurmen och romantiserandet av landsbygden.

Under kvällen serverades som brokigt vid föreningens årsmöten kaffe och fastlagsbullar.

 

Nordensamtal: Norden och folkhögskolor

Årets första Nordensamtal hade temat folkhögskolor och folkbildning. Ämnet passar bra i år då Föreningen Norden fyller 100 år. Föreningen har ägnat mycket tid åt folkbildning och var en av grundarna till Litorina folkhögskola 1993.

 

 

Elsmari Furuvall berättade livfullt och engagerat dels om folkhögskolerörelsens framväxt i mitten av 1800-talet, dels om sin avgörande roll i Litorina folkhögskolas tillblivelse och vår lokala Nordenförenings del i detta. Föreningen är ju en av skolans fyra stiftare.

 

 

 

 

 

 

Kvällen avslutades med en livlig och mycket givande diskussion om folkrörelser och folkbildning

 

 

 

 

 

 

 

11 december 2018

Nobelmiddag

 

Onsdagen den 21 november 2018

Cafékväll om Gribshunden 

 

Museichef Marcus Sandekjer

Till cafékvällen den 21 nov. som rörde en del av Blekinges historia kom ca 25 personer.  Chefen för Blekinge museum Marcus Sandekjer talade engagerat och kunnigt om den kunskap de senaste årens arkeologiska och marina undersökningarna gett.                                       

Dessa rör främst Elleholm vid Mörrumsån, Västra Vång i Johannishus, E22 Sölve – Stensnäs, kommande grävningar vid E22 i Jämjö och Gribshunden i Ronneby skärgård. Fokus låg på den danske kung Hans flaggskepp Gribshunden och dess förlisning utanför Ronneby år 1495. Fyndet skapade stort internationellt intresse med bl.a. intervjuer för CNN. Skeppet är det enda bevarade kravellbyggda från denna tid. Ronneby kommun satsar pengar för att kunna visa bl.a. detta skepp, historien om Västra Vång och stadens historia. Grävningar och dykningar kommer att fortsätta med internationellt inslag. Blekinges historia är spännande!

 

 

12 november 2018

Kura skymning tillsammans med Lyckeby bibliotek och Lyckeby Gille

 

17 oktober 2018

Cafékväll inför 20-årsjubileet av Örlogsstaden Karlskrona som världsarv

Föreningen gästades av kommunens kulturchef Max Dager och världsarvssamordnare Elena Peverada.

 

De presenterade organisationen, kommande aktiviteter under jubileumsveckan samt kittlade åhörarna med sina visioner och tankar om hur staden skulle kunna utvecklas som världsarv.

 

Kvällen i Konserthusets foajé blev givande med många diskussioner.

 

Kaffet intogs stående

 

Gästerna avtackades under livliga applåder

 

3 oktober 2018

Cafékväll: Stumholmens förändring under 1990 – talet

Gäst var Peter Althini, nu certifierad världsarvsguide, men tidigare projektledare för Stumholmsprojektet 1989 – 1991. Han berättade om hur Bostadsmässan blev en ”motor” i omvandlingen som ledde till att Karlskrona fick en ny populär stadsdel och ett Marinmuseum.

Peter tog oss med på en fascinerande resa genom projektet. Han visade också en rad fina och unika dokument från projektarbetet

 

Genom fönstren i Lilla Salen på KFH i Karlskrona kunde man se hur Marinmusums huvudbyggnad skimrade vackert i skenet från den nedgående solen

 

2 september 2018

Söndagsvandring på Sturkö med Pelle Andrén

Hösten inleddes med en ny historisk vandring på Sturkö, nu i naturreservatet Uttorp. På vindlande vägar utmed havet lärde arkeologientusiasten Pelle Andrén oss att se en mängd tecken på tidigare liv i detta område.

 

 

Söndagsvandringen slutade som vid tidigare vandringar med kaffe i trädgården vid Andréns bageri på Sturkö.

 

 

 

Under april-maj 2018 ordnades flera kulturvandringar.

Bl a besöktes Ådalen i Jämjö under ledning av Karin Söderberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort intresse lockade som vanligt Lyckebyvandringen med Bo Nilsson i början av maj.

Säsongen avslutades med en kulturvandring på Saltö med Anki Woltil som guide

Vi tackar medlemmar och andra intresserade för den gångna säsongen och önskar en trevlig sommar.

Hösten inleds 2 september. Det blir en historisk vandring på Sturkö med avslutande fika i trädgården hos Andréns kafé på Sturkö.

 

19 april 2018

En eftermiddag i Brunnsparken i Ronneby

 

Gästabud i Äggaboden 24 mars 2018

 

Föreningens årsmöte 1 mars 2018 

 

Studiebesök på Boverket 8 februari 2018

 

Höst i sydöst med Finland i fokus – en summering

 

Nobelfesten, december 2017

Resan till Louisiana och Köpenhamn 9 december 2017

 

Studiebesök i Allhallen i Holmsjö, okt. 2017

Upptaktsmötet 2 september 2017 för styrelsemedlemmar med respektive i Föreningen Nordens Blekingedistrikt. Föreningen i Karlskrona/Ronneby arrangerade.

 

 

Vårsäsongen 2017 avslutades med två vandringar

 

 

 

 

Gästabudet 2017 på Askunga Dovvilt

Bild 1

Bild 2

 

Årsmötet 1 mars 2017

 

 

Nobelfesten 2016

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

                                                                                                                           

Resan till Ordrups Gård och Köpenhamn i december 2016.

Bild 1

Bild 2

Mera Monet

 

SKÖRDEFESTEN PÅ ÖLAND 2016
Bilder från Fårets Dag i Borgholms slottsruin

farets-dag-2016-bild-1

 

farets-dag-2016-bild-2

 

VÄNORTSMÖTET I OLAFSFJÖRDUR 2016

vanortsmote-2016-collage-nr-1

VÅRVANDRING I LYCKEBY 16 MAJ 2016

lyckebyvandring 2016 collage red

RESAN TILL VANDALORUM OCH BRUNO MATTSSONMUSEET I VÄRNAMO 23 APRIL 2016

Collage Vandalorum o Bruno Mattsson

 

GÄSTABUDET PÅ HOLMAMÅLA GÅRD UTANFÖR KARLSKRONA 2016

Collage från Gästabud 2016 på Holmamåla Gård utanför Karlskrona

ÅRSMÖTET 2016

 STUDIEBESÖK PÅ KARLSKRONA LAMPFABRIK 20/1 2016

Lampfabriken 20 jan 2016

DISTRIKTSKONFERENS VIMMERBY 2015
Resumé gjord av Bo Gustafsson

Distriktskonferens Vimmerby 2015

 

 

”NOBELFEST” 16/12 2015

Nobelfest 2015nr1

Nobelfest 2015nr2

Nobelfest2015nr3b

CAFÉKVÄLL OM ISLAND 7/9 2015

Cafekvall Island

LYCKEBYVANDRINGEN 2015

Collage från Lyckebyvandringen 2015

RESAN TILL ÖSTERLEN 9 MAJ 2015

Bild 1

 Bild1

Bild 2

ÖBild2

Bild 3ÖBild3

 POLENRESAN 12-18 APRIL 2015. Collage i fyra bilder

Bild 1

Polenresa 12-18 april 2015 Bild 1

 Bild 2

Polenresa 12-18 april 2015 Bild 2

Bild 3

Collage från Polenresa 12-18 april 2015 Bild 3

 

Bild 4

Bild 4

 

GÄSTABUDET 2015

Bild 1

Collage Gästabud 2015 bild 1

Bild 2
Collage arbetsfil Bild 2 Gästabudet i Kristianopel 2015

 

 

NORDENS DAG 2015

03-23 Nordens dag .jpg 1.1

 

 

ÅRSMÖTET 2015

Bildref Nordens Årsmöte 2 mars 2015