Karlskrona och Ronneby

Program de kommande månaderna

 

            RUTINER OCH REGLER M M VID ANMÄLAN TILL FÖRENINGENS ARRANGEMANG

Anmälan görs om inget annat anges till föreningens kansli, telefon 0455-106 74; e-post [email protected]

Om antalet anmälningar överstiger antalet tillgängliga platser vid arrangemanget gäller anmälningsdatum som plats i turordning.

Bussresor utgår från Stortorget i Karlskrona (framför Rådhuset). Fasta påstigningsplatser är dessutom Bergåsa, busshållplatsen vid hotell Angöringen och Ronneby resecentrum. Vid önskemål kan även andra platser förekomma. Ange alltid vid anmälan var du önskar stiga på.

Vi välkomnar även icke-medlemmar till våra arrangemang. Ta gärna med släkt och vänner. Den som deltar i ett program utan att vara medlem i föreningen får betala ett något högre pris. Priset för icke-medlem anges inom parentes vid respektive program.

 

Varannan torsdag klockan 10 – 12

FÖRENINGEN NORDENS LÄSECIRKEL

Cirkeln är avslutad för denna terminen. Återkommer i höst.

Gruppen träffas varannan torsdag klockan 10 – 12. Eva Larsson leder.
Är du intresserad så kontakta oss (0455-106 74), eftersom vi strävar efter att få igång ytterligare en cirkel.

 

8 september klockan 10.00. Samling vid den yttersta parkeringen på udden.

KULTUR- OCH NATURVANDRING PÅ TORHAMNS UDDE

Vandringen leds av fågelkännaren m m Conny Philipsson. Efteråt serveras kaffe och rågskorpa på Lenas café. Pris: 80 kr. Resan företas i egen bil. Anmälan till föreningslokalen och inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 – 8 senast 4 sept. Programansvarig: Bertil Sundquist (0705-72 58 71) och Bengt Larsén (0703-97 12 53).

 

 

NOTERA 26 OKTOBER FÖR JUBILEUMSPROGRAM I SPARRESALEN, KARLSKRONA!

Berit Andnor, fd landshövding i Blekinge och numera ordförande i Föreningen Norden, talar och Jeftakvartetten bjuder på en timslång konsert med nordisk musik.

Mer information kommer i början av hösten!

Arrangör: Föreningen Norden Blekinge

______________________

Många program arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Vuxenskolans logga2013