Karlskrona och Ronneby

Styrelse och kontakt

Ordförande

Bengt Larsén
Tel: +46 703 – 97 12 53
E-post: [email protected]

Vice ordförande

Ann-Kristine (Anki) Woltil
Tel: 0733 – 73 22 41
E-post: [email protected]

Sekreterare

 

Kassör

Birgitta Möller
Tel: 0708 – 13 37 11
E-post: [email protected]

Övriga styrelseledamöter

Anders Engblom
Tel: 0766 – 32 56 11
E-post: [email protected]

Gudrun Gardarsdottir
Tel: 0708 – 96 35 38
E-post: [email protected]

Hans-Göran Håkansson
Tel: 0455-10726; mobil: 0708 – 51 07 56
E-post: [email protected]

Marjo Portin
Tel: 0706 – 62 84 57
E-post: [email protected]

Tomas Pärlklo
Tel: 0705 – 91 13 17
E-post: [email protected]


Ansvarig för vänortsmötet i Karlskrona, som är uppskjutet till 2021.

Karin Söderberg
Tel: 0702 – 33 19 97
E-post: [email protected]


Ansvarig för hemsidan och NordenNytt

Bertil Sundquist
Tel: 0705 – 72 58 71
E-post: [email protected]


Föreningens styrelseledamot i Litorina folkhögskola
:
Birgitta Möller.
Ersättare: Ann-Kristine (Anki) Woltil.


Kontakt och information

Postadress: Föreningen Norden Karlskrona/Ronneby, c/o Bengt Larsén,         Byggmästaregatan 4 c, 371 38 Karlskrona.
Telefon: Bengt Larsén, ordförande +46 (0)70 397 12 53
E-post: [email protected]
Kontonummer på plusgiro: 16 00 04 – 8
Swishnummer: 0708133711

Facebook: Föreningen Norden Karlskrona&Ronneby
Hemsida: http://karlskronaronneby.norden.se/